ARBEIDSLIVETS KOMPETANSEPARTNER

Fønix representerer et helhetlig tilbud med fokus på omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet.

Bedrifter

Få det beste ut av dine medarbeidere

Fønix arbeider for å forhindre utstøting, fremme integrering og rekruttering, samt bidra til økt trygghet for utsatte arbeidstakere gjennom styrking av formell kompetanse.

Produkter og tjenester

 • REDUSER SYKEFRAVÆRET

  Høyt sykefravær kan være krevende både for medarbeider og bedrift. Vi tilbyr bedrifter hjelp i fastlåste situasjoner der arbeidstakere enten er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt.

  Les mer
 • KARRIEREVEILEDNING

  Karriereveiledning er særlig viktig for mennesker i overgangsfaser. Slike overgangsfaser kan være starten på en ny utdanning eller bytte av jobb eller arbeidsoppgaver. Fønix tilbyr profesjonell karriereveiledning, som bidrar til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv.

  Les mer
 • ARBEIDSNORSK

  Norske bedrifter har mange ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Å beherske norsk arbeidsspråk på en god måte er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø. Fønix arbeider derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

  Les mer
 • BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET

  Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

  Les mer
 • FAGBREV I BEDRIFT

  Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

  Les mer

Rekruttering og hospitering

Ved å benytte Fønix får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og ressurser. 

Noen fordeler ved å samarbeide med Fønix:

 • Kjenner arbeidssøkerne og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb
 • Tett oppfølging av arbeidssøker og bedrift
 • Uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode
 • Kan ha arbeidsgiveransvaret i opplæringsperioden
 • Kunnskap om økonomisk og teknisk Tilrettelegging ved ansettelser
 • Tilbyr tjenester i hele Vestfold
 • Tett samarbeid med næringslivet i Vestfold

Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften og den enkelte arbeidssøker. 

Utgifter til lønn kan helt eller delvis dekkes av oss via relevante offentlige støtteordninger. Bedriften får også en dedikert konsulent som vil følge opp både arbeidstaker og arbeidsgiver etter behov.

Kontakt oss

 

Rekruttering og hospitering

Ønsker du vite mer

Kontakt oss