AFT - Arbeidsforberedende trening

AFT er et arbeidsrettet tilbud for å styrke mulighetene for å komme i arbeid

AFT

Målgruppen er personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt samt personer med særlige usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett og bred oppfølging.

 

 

 

Info
Målet er å utarbeide en handlingsplan for å komme tilbake til arbeidslivet

Utgangspunktet blir tatt utifra hvem arbeidssøker er og sammen med arbeidssøker utforsker vi nye løsninger på videre karrierevalg. Vi har bredt kontaktnett i næringslivet som bidrar til arbeidstrening med tilpassningsmuligheter.

Inntil 1 år, med mulighet til forlengelse

Tiltaket leveres fra Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand

 

Ta kontakt
Innhold:

Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov og kan inneholde:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Temasamlinger
  • Helhetlig kartlegging av arbeidsevne
  • Fokus på motivasjon og mestring
  • Arbeidspraksis - utprøving av arbeidsevne