Trinn for trinn

Trinn for Trinn er et tilbud til arbeidssøkere som opplever at psykisk helse setter begrensninger, men som likevel ønsker å starte på veien mot arbeid

Trinn for Trinn

Målgruppen er personer som opplever at psykisk helse setter begrensninger

Sentrale temaer for kurset:

  • Motivasjon
  • Selvbilde og selvtilitt
  • Mestringsopplevelse
  • Kommunikasjon
  • Bevisstgjøring av egne valg
  • Øke selvinnsikt
  • Fokus på egne ferdigheter og muligheter i arbeidslivet
Info
Trinn for Trinn er et kurstilbud hvor det settes fokus på den enkeltes muligheter og ressurser. Kurset inneholder både gruppesamlinger og individuell veiledning

Eksempler på tema er:

  • Bygge ressurser, selvfølelse, selvtillit og selvhevdelse
  • Mål- og endringsarbeid
  • Bli kjent med selv og bevisstgjøring av egne mønstre og utviklingsmuligheter
Ta kontakt
Gjennom kurset benyttes det ulike tilnærminger gjennom kreativitet, aktiviteter, tur, sanseøvelser etc for å skape refleksjon, nysgjerrighet og bevisstgjøring

Ramme:
Varighet: 24 uker; vår- og høstsemester