Minibuss 24-7 har rekruttert mer enn 10 sjåfører og en teamleder og er en veldig god samarbeidspartner til Fønix.

Gründerbedriften fra Østfold jobber først og fremst med tilrettelagt skoleskyss i Vestfold, Østfold og Akershus. I ledige perioder tar de også andre oppdrag for bedrifter og privatpersoner. Minibuss 24-7 er pr. nå 230 ansatte med hovedkontor i Sarpsborg -  og nå også med avdelingskontor i Vestfold.

Endre Teigen startet i jobb som teamleder for Vestfold i april. Han er ansvarlig for 30 sjåfører og 26 busser. Endre er overbevist om at han nå har funnet drømmejobben -  der han får muligheten til å jobbe tett på mennesker og ha det hele og fulle personalansvaret. Endre forteller at han med teamlederjobben føler at han nå har fått en ny sjanse i livet og at det har vært en drøm å samarbeide med jobbspesialist Jorunn Hallenstvedt i Fønix. Det var full match fra første stund og hun har preppet meg på en god og profesjonell måte hele veien til fast ansettelse.

Endre får de beste skussmål fra sin sjef Bjørn Finstad som er HR sjef for Minibuss 24-7 sentralt. Bjørn fremhever det konstruktive samarbeidet med Fønix og sier at arbeidssøkere fra Fønix passer som hånd i hanske for Minibuss 24-7. De har kjøreøkter 2 ganger pr. dag med hvile imellom. Denne arbeidsfordelingen er perfekt for å teste ut restarbeidsevne hos mange av Fønix sine arbeidssøkerne. Minibuss 24-7 skal rekruttere ytterligere 80 sjåfører til høstens skolestart og Bjørn etterlyser flere kvinnelige sjåfører.

Vi gleder oss til fortsatt konstruktivt og godt samarbeid med Bjørn, Endre og alle de andre i Minibuss 24-7.

Ønsker du vite mer

Kontakt oss