Se vår nye video!

Fønix arbeider for å forhindre utstøting, fremme integrering og rekruttering, samt bidra til økt trygghet for utsatte arbeidstakere gjennom styrking av formell kompetanse.

Se vår nye video med intervju av Nina Dahlstrøm på Jotun.

Ønsker du vite mer

Kontakt oss