Fønix konsern

Fønix konsern

Fønix konsernet består fra 1. januar 2022 av Fønix AS som morselskap og Fønix Arbeidsinkludering AS som heleid datterselskap. Fønix Arbeidsinkludering AS eier igjen Fønix Vaskeri AS. Fønix sin målsetning er å: Hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å få en...