Arbeidsnorsk

Mange bedrifter har ansatte med fremmedspråklig bakgrunn. Det å beherske norsk arbeidsspråk er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Fønix har lang erfaring med norskopplæring for fremmedspråklige, og legger stor vekt på arbeidsnorsk

Norskopplæring i arbeidslivet

Vi tilrettelegger opplæringen slik at de ansatte kjenner seg igjen i språket de bruker til daglig på arbeidsplassen.

Fokus på arbeidsnorsk bidrar til større kvalitet og sikkerhet – samtidig som det er med på å trygge den enkelte i arbeidshverdagen.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan finansieres gjennom søknad om midler fra Kompetansepluss.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, der bl.a. arbeidsnorsk er et prioritert område.

Arbeidsnorsk

  • Vi tilrettelegger for norskopplæring for ansatte i egen bedrift.
  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeidshverdagen.
  • Opplæringen kan føre fram til en formell norskprøve – eller annen formell kompetanse – f.eks. i form av fagbrev.
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel.

Opplæring for en tryggere jobbfremtid

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Bedrift Opplæring Arbeidsnorsk

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent