Ekspertbistand

Fønix er din samarbeidspartner og bidrar til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Fønix – din nøytrale partner ved sykefravær

Som nøytral samarbeidspartner har vi fokus på tett dialog med både arbeidsgiver og ansatt.

I oppstartsamtale med begge parter tilstede, tar Fønix ansvar for å skape ett godt grunnlag for en ivaretagende prosess.

Vi er opptatt av å skille mellom person og situasjon for at kommunikasjon og relasjon mellom partene blir ivaretatt.

Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene – De du kanskje gruer deg for å stille.

Når situasjonen virker låst kan vi hjelpe deg.

Hvordan jobber vi med sykefraværsoppfølging?

Ekspertbistand inneholder:

  • Felles oppstart og samtaler med arbeidsgiver og ansatt
  • Veiledning relatert til problemområder
  • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
  • Rapport til ansatt, arbeidsgiver, NAV og fastlege
  • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
  • Sluttsamtale med gjennomgang av handlingsplan
  • Fleksibel tidsramme: 4-12 uker etter behov

Ekspertbistand benyttes av bedrifter der ansatte har lange/hyppige sykefravær eller ikke fyller sin stilling. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden og mellom sykemeldingsperiodene.

Alle bedrifter kan søke om refusjon av kostnader i forbindelse med Ekspertbistand. Søk refusjon for Ekspertbistand her .Ta kontakt med oss dersom du har behov for hjelp med søknaden.

En nøytral tredjepart som ivaretar de ansatte

Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede

Fønix er opptatt av at ansatte skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner.

Vi kartlegger friskfaktorer og energilekkasjer for å fremme arbeidsglede.

Vi har benyttet Ekspertbistand i mange vanskelige personalsaker i løpet av de siste årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix

Hildegunn Ytterdal, Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vår kompetanse

Fønix er godkjent leverandør av Ekspertbistand. Vårt mål er at ansatte skal kunne fungere i arbeidet til tross for krevende helse og/eller livssituasjoner.

Vi har lang og bred erfaring med arbeidsinkludering, veiledning/og sykefraværsoppfølging.

Våre rådgivere har kompetanse innen karriereveiledning, organisasjonspsykologi, coaching, HRM, konflikthåndtering, arbeidsrett, ergonomi mm.

Som norges største leverandør av Ekspertbistand kan vi vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Bedrift Ekspertbistand

Liv Vermelid

Bedriftskonsulent