Rekruttering

Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for god arbeidsinkludering. Det gir varige jobber og er bra for både arbeidsgiver, jobbsøker og samfunnet.

Ved å benytte Fønix får du hjelp til å ansette de rette personene. Vi har god erfaring med å matche arbeidsgivers behov med jobbsøkers kompetanse og ressurser.

Noen fordeler ved å samarbeide med Fønix:

  • Kjenner jobbsøkerne og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb gjennom grunnleggende kartlegging.
  • Gode samarbeidsavtaler med fokus på klar forventingsavklaring og tydelig ansvars- og rollefordeling.
  • Kvalitetssikring og løpende oppfølging av arbeidsgiver og jobbsøker.
  • Uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode.
  • Ivrige jobbsøkere som har lyst til å komme tilbake til arbeidslivet.
  • Faglig kunnskap og kompetanse når det gjelder tilrettelegging, også økonomisk.
  • Tilbyr tjenester i Moss og hele Vestfold.

Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften og den enkelte jobbsøker.

Utgifter til lønn kan helt eller delvis dekkes via relevante offentlige støtteordninger. Bedriften får også en dedikert jobbspesialist som vil følge opp både jobbsøker og arbeidsgiver etter behov.

Det beste med Fønix er at de støtter og utfordrer på samme tid.

Arbeidssøker Fønix

Jobbsmak

Det er ikke alltid så lett å vite hva man egentlig kan, og hva man vil trives med. Noen ganger kan det være en utfordring å få til en god match med å finne riktig jobb hos rett arbeidsgiver.

Da er det godt å få muligheten til, i en kort periode, å kunne prøve seg i ulike jobber. Vi kaller det jobbsmak.

Det gir veldig mye å hjelpe andre mennesker

Arbeidspraksis/hospitering

Som arbeidsgiver vil det å ta inn en jobbsøker formaliseres via en hospiteringsavtale som signeres av alle parter. Hospitering er kostnadsfritt for bedriften, bortsett fra en yrkesskadeforsikring som bedriften er pålagt å tegne for periodens varighet.

Målet for Fønix sine jobbsøkere er arbeid. Ved å tilby hospitering vil du og din bedrift få en god avklaring i forhold til hvorvidt jobbsøkeren har den rette kompetansen og er egnet for en stilling hos deg.

Gi noen en sjanse du også

Et tett samarbeid med bedrifter og næringsliv er helt avgjørende for at vi skal finne gode løsninger og arbeidsmuligheter og til tross for det spesielle «koronaåret» i 2020 fikk 670 jobbsøkere fra Fønix en ny start hos samarbeidene bedrifter i Vestfoldområdet og i Moss.

Det å inkludere ulike mennesker inn i arbeidslivet er en viktig samfunnsoppgave. Det er mye livsglede i arbeid, det er betydningsfullt at noen trenger deg, godt å ha kollegaer, være til nytte og kjenne på følelsen av at noen venter på deg. For mange av våre jobbsøkere kan jobben i starten kjennes ny og uvant, men gjennom arbeidspraksis i næringslivet opplever vi at utrygghet erstattes med mestringsfølelse og stolthet.

Når vi er ute på bedriftsbesøk får vi ta del i alle de gode suksesshistoriene og ikke minst se hva #Livsgledegjennomarbeid betyr i praksis.

Fønix har avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand og Moss som tilbyr tjenester innenfor arbeidsinkludering. Ved å bli kjent med din bedrifts behov for kompetanse og hva som er viktig for deg, kan vi i Fønix bidra til gode løsninger.

Er du arbeidsgiver og trenger folk eller kan tilby hospiteringsplasser, vil vi gjerne høre fra deg.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Bedrift Rekruttering

Toril Gogstad

Adm. direktør