Opplæring hos Matbørsen

Opplæring hos Matbørsen

MatBørsen er en av landets største produsenter av spiseferdige produkter til ferskvarediskene rundt om i landet. Her har nærmere 200 medarbeidere fra 26 land sin arbeidsplass og hele 45 prosent av arbeidsstokken er av utenlandsk opprinnelse. Opplæring, mangfold og...
Europeisk samarbeid

Europeisk samarbeid

Fønix er partner i et spennende Erasmus+ prosjekt. Hovedhensikten med prosjektet er å utveksle ideer og erfaringer rundt bruken av ulike karriereveiledningsverktøy på tvers av landegrenser. Vi skal teste ut i hvilken grad ulike karriereverktøy kan påvirke unges...
Internasjonale prosjekter

Internasjonale prosjekter

Jobbkonsulent Lene Odbert Thorstensen og Andrej Koros᷃ec fra Public University i Ptuj i Slovenia mener IPS-metodikken er velegnet for å få flere i jobb.Fønix er for tiden involvert i ikke mindre enn 9 internasjonale prosjekter og håper å få godkjent tre til i løpet av...
Samarbeid som fungerer

Samarbeid som fungerer

Ringer i Vannet diplom til Euroskilt i Tønsberg Euroskilt sin avdeling i Tønsberg har 33 ansatte, og driver med produksjon, sammensetting og sluttkontroll av veg skilting, vegmerking, skilting på flyplasser og for Jernbaneverket.  Alle ser vi disse lysende skiltene...