Fønix søker HR-sjef

Vi søker HR-sjef

Fønix søker nå strategisk og operativ HR-sjef. For full utlysning se Skagerak Consulting AS:

HR-sjef til bedrift med viktig samfunnssoppdrag – Skagerak Consulting (skc.no)