ARBEIDSNORSK

Mange bedrifter har ansatte med fremmedspråklig bakgrunn. Det å beherske norsk arbeidsspråk er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Arbeidsnorsk

Norskopplæring i arbeidslivet

  • Vi tilrettelegger for norskopplæring for ansatte i egen bedrift
  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeidshverdagen
  • Opplæringen kan føre fram til en formell norskprøve – eller annen formell kompetanse - f.eks. i form av fagbrev
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel
Info
Norskopplæring i arbeidslivet

Fønix har lang erfaring med norskopplæring for fremmedspråklige, og legger stor vekt på arbeidsnorsk. Det betyr at vi tilrettelegger opplæringen slik at de ansatte kjenner seg igjen i språket på arbeidsplassen.

Dette bidrar til større kvalitet og sikkerhet - samtidig som det er med på å trygge den enkelte i arbeids hverdagen.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med søknad om midler fra Kompetansepluss.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, der arbeidsnorsk er et prioritert område.

Ta kontakt
Hva er arbeidsnorsk?

 

Undervisningen gir opplæring i grunnleggende lese - og skriveferdigheter, med utgangspunkt i den ansattes arbeidsoppgaver i bedriften.

Opplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og forankres i "bedriftens indre liv".
Fønix bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsbeskrivelser og materiell i undervisningen.

Opplæringen kan brukes som grunnlag for annen bedriftsintern videreutdanning som fagopplæring, sertifisering eller annen obligatorisk etterutdanning.

quite

«Arbeidsplassen er en svært viktig arena for læring, og vi ønsker derfor å bidra til mer norskopplæring i arbeidslivet.»
Gina Lund – direktør Vox / Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk