EKSPERTBISTAND

Fønix er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

EKSPERTBISTAND

Sykefraværoppfølging:

 • Samtaler med sykemeldt og leder
 • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Veiledning relatert til problemområder
 • Motivasjon og mestringsstrategier
 • Praktisk arbeidsutprøving etter behov
 • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
 • Fleksibel tidsramme
 • Hjelp til å søke om refusjon og hvem som kan kontaktes på NAV  Arbeidslivssenter
Info
Fønix - din nøytrale partner i sykefraværsarbeid.

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som:     

 • står i fare for å bli sykemeldt
 • er sykemeldt
 • mottar AAP (Arbeidsavklaringspenger)
                                              

Ekspertbistand kan benyttes av bedrifter som har ansatte med lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær eller ansatte som ikke fyller sin stilliing. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperiodene.

Ved sykefravær er det ikke uvanlig at kommunikasjonen mellom den sykemeldte og leder går i stå. Vi er opptatt av å skille mellom person og situasjon slik at kommunikasjon og relasjon mellom partene blir ivaretatt. 

Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene...de du kanskje gruer deg for å stille.

Fønix har lang erfaring med å hjelpe begge parter der tidligere tiltak ikke har ført til ønsket endring. Vi kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter i offentlige og private virksomheter. Ta kontakt for referanser.

 

Ta kontakt
Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede

Fønix arbeider for at ansatte skal kunne fungere i arbeidslivet til tross for krevende helse- eller livssituasjoner.

Fønix har fokus på god dialog med både ansatt og arbeidsgiver.

Vi er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste situasjoner. Vår jobb er å løfte problemstillingen til et nivå hvor man jobber sammen og får frem den beste løsningen for alle parter.

Ønsket resultat er å opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold for ansatt.

Dersom prosessen avdekker at fortsatt ansettelse i bedriften ikke er mulig, bidrar vi til raskere avklaring om veien videre.

quite

"Etter en tung periode i livet hvor det meste hadde buttet i mot over lang tid, fikk jeg tilbud via NAV-Arbeidslivssenter og arbeidsgiver om Ekspertbistand i Fønix. Det skulle vise seg å være en smart avgjørelse. I løpet av noen få veiledningssamtaler følte jeg at humør og pågangsmot kom tilbake, det var rett og slett gøy å gå på jobb igjen! Sliter du med tunge tanker og en jobb du ikke fikser, ta sjansen, det er det lureste jeg har gjort!"

Kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR

«Vi har benyttet Ekspertbistand i mange vanskelige personalsaker i løpet av de siste årene. For oss var det helt avgjørende å bruke en ekstern ressurs med god kompetanse på veiledning og som samtidig kunne gi klare anbefalinger for veien videre. I sakene opplevde vi å møte velvilje fra IA-kontakten i NAV og høy grad av profesjonalitet fra konsulentene i Fønix. Dette bidro til å skape trygge rammer og gjorde at prosessen ble opplevd som god både for medarbeider og arbeidsgiver, og resultatene av prosessene ble også til beste for begge parter. Dette er et tilbud vi kommer til å benytte oss av også framover når behovet melder seg.»

Hildegunn Ytterdal
Seniorrådgiver HR, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap