FAGBREV I BEDRIFT

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

Fagbrev i bedrift

Bedriftsintern fagopplæring

  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeids hverdagen
  • Opplæringen fører frem til en tverrfaglig prøve som avlegges to ganger pr. år – i juni eller desember
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel
Info
Trenger du fagbrev for å styrke den formelle kompetansen din?

Nå har du muligheten!

I samarbeid med Kompetanse Norge  starter vi gratis fagbrevopplæring  for ansatte i bedrifter i Vestfold. Tilbudet gjelder også for deg som er permittert eller arbeidssøker. Det viktigste er at du har erfaring fra arbeidslivet.

Opplæringen gjennomføres digitalt og som klasseromsundervisning. Det vil bli undervisning 1 gang i uken og det vil gjennomføres samlinger i Sandefjord og i Tønsberg. Kurset forbereder deg til teorieksamen i desember 2020. 

Vi starter opp så raskt som mulig. Det er begrenset antall plasser, og vi tar inn deltagere fortløpende.

Opplæringen tilpasses ditt nivå og dette er et kurs som passer for alle med erfaring fra arbeidslivet!

 Vi tilbyr fire ulike fagbrevområder:

  • Salgsfaget. -  for deg som har erfaring fra salg og varehandel
  • Logistikkfaget - for deg som har erfaring fra lager og transport
  • Kokk og servitørfaget - for deg som har erfaring fra hotell og restaurant
  • Reholdsfaget - for deg som har erfaring fra privat og offentlig renhold
Ta kontakt
Veien til fagbrev

Fagbrev som praksiskandidat er en dokumentasjonsordning.
Fagbrevet tar man gjennom en tverrfaglig skriftlig eksamen, samt dokumentasjon av 5 års allsidig praksis.

Fagbrev er med på å synliggjøre de ansattes kompetanse, samt gir bedriften anbuds styrke og økt kvalitet.

Fagopplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og forankres i "bedriftens indre liv".
Fønix bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.

Fønix bistår bedriften i å søke finansiering av fagopplæringen.

quite

«Fagbrevet er gullstandarden for oss som driver med kompetanseheving i industrien!»
Kurt Harald Aase – direktør for HR og kommunikasjon / Halvorsen Group AS