FAGBREV I BEDRIFT

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

Fagbrev i bedrift

Bedriftsintern fagopplæring

  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeids hverdagen
  • Opplæringen fører frem til en tverrfaglig prøve som avlegges to ganger pr. år – i juni eller desember
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel
Info
Suksessrike bedrifter har én ting felles - dyktige og motiverte medarbeidere.

Arbeidsmarkedet er i endring.

I et moderne arbeidsliv er behovet for formell kompetanse i form av fagbrev et krav i mange bransjer. Bedriftsintern fagopplæring er et tilbud til bedrifter og ansatte som ønsker å ta fagbrev som voksen.

Fønix tilbyr bedriftsintern fagopplæring innenfor ulike fagområder. Vi har erfaring innenfor områdene: helse, salg, samferdsel, TIP, bygg og anlegg.

Fønix har lærere med erfaring fra arbeidslivet som er gode til å bygge motivasjon og tro på egne evner.

 

Ta kontakt
Veien til fagbrev

Fagbrev som praksiskandidat er en dokumentasjonsordning.
Fagbrevet tar man gjennom en tverrfaglig skriftlig eksamen, samt dokumentasjon av 5 års allsidig praksis.

Fagbrev er med på å synliggjøre de ansattes kompetanse, samt gir bedriften anbuds styrke og økt kvalitet.

Fagopplæringen tilrettelegges i samarbeid med bedriften og forankres i "bedriftens indre liv".
Fønix bruker bedriftens egne interne rutiner, arbeidsmåter og materiell i undervisningen.

Fønix bistår bedriften i å søke finansiering av fagopplæringen.

quite

«Fagbrevet er gullstandarden for oss som driver med kompetanseheving i industrien!»
Kurt Harald Aase – direktør for HR og kommunikasjon / Halvorsen Group AS