INVESTER I DINE MEDARBEIDERE

Det lønner seg!
Medarbeidere som får brukt sine evner og ressurser skaper godt arbeidsmiljø og bedre resultater.

Invester i dine medarbeidere

Fønix tilbyr:

Inspirasjons samling: fokus på persontyper, preferanser, styrker og motivasjon


Temadag: profesjonalitet, endringskompetanse, rolleforståelse, suksessmodellering

Jobbveiledning for enkeltansatte: med fokus på styrker, preferanser, motivasjon og arbeidsglede, valg og muligheter i arbeidslivet

Teamprosess: temaer som kultur og arbeidsmiljø, fellesskap, samarbeid, samhandling, profesjonalitet

Konflikthåndtering: fokus på kommunikasjon, relasjon, følelser vs fakta


Nedbemanning/omstilling: fokus på strategi, utvelgelse, kommunikasjon, karriere- og jobbveiledning

Info
Utvikling av ansatte

Fønix styrker tilhørighet til jobb, forebygger sykefravær og bidrar til økt profesjonalitet i kommunikasjon og samhandling mellom arbeidskolleger.

Fønix er arbeidslivets kompetansepartner og jobber daglig med bedrifter og mennesker i endring.

Vi jobber med ansatte og ledere, individuelt og i grupper. Et samarbeid med Fønix er både inspirerende og ansvarliggjørende. Vi bruker humor og velprøvde verktøy og metoder - for å oppnå varig endring.

 

 

Ta kontakt
Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede, og ta ansvar for egen arbeidshverdag og karrière i et arbeidsliv i stadig endring.

 

Teamprosess:

  • Kartlegging av ansatte, med bruk av nettbasert verktøy
  • Fellessamlinger (med temaer som persontyper, preferanser, tilbakemeldingskultur, arbeidsglede, profesjonalitet, målarbeid)
  • Jobbveiledning med enkeltansatte
  • Ledersamlinger (med fokus på rolleforståelse, tydelighet, ressursbruk, profesjonalitet)

Resultat: 

  • Styrkende for fellesskapet
  • Bevisstgjørende for egen arbeidshverdag
  • Økt raushet og respekt i kollegiet
  • Ansvarliggjørende individuelt og for teamet
quite

"Vi har det siste året hatt Fønix som veiledere og tilretteleggere i en kulturprosess for å bedre samarbeid og samhandling i personalgruppa. Vi har opplevd profesjonelle og dyktige veiledere som har gitt oss funksjonelle verktøy i arbeidet videre. De har hjulpet oss med å heve kompetansen og forståelsen hos oss for ulikhet og hvordan vi kan håndtere de daglige utfordringene vi møter i arbeidet vårt. Fønix er en partner vi kan anbefale når en har behov for ekstern hjelp i arbeidsmiljøsaker."

Anders Ward, styrer Gjekstad Kanvas - barnehage