INVESTER I DINE MEDARBEIDERE

Det lønner seg å investere i de ansatte - bedriftens viktigste ressurs.
Medarbeidere med arbeidsglede og som får brukt sine evner og ressurser - skaper godt arbeidsmiljø og bedre resultater.

Invester i dine medarbeidere

Temprosess:

  • Kartlegging av ansatte, med bruk av nettbasert verltøy
  • Fellessamlinger (med temaer som persontyper, preferanser, styrker, arbeidsglede, profesjonalitet, målarbeid)
  • Jobbveiledning med enkeltansatte
  • Ledersamlinger (med fokus på rolleforståelse, tydelighet, ressursbruk)

Resultat: 

  • Utviklende for fellesskapet
  • Bevisstgjørende for egen arbeidshverdag
  • Økt raushet og respekt i kollegiet
  • Ansvarliggjørende individuelt og for temaet
Info
Utvikling av ansatte

Fønix hindrer frafall i arbeidslivet, forebygger sykefravær og bidrar til økt profesjonalitet i kommunikasjon og samhandling mellom arbeidskolleger.

Fønix er arbeidslivets kompetansepartner og jobber daglig med bedrifter og mennesker i endring.

Vi jobber med ansatte og ledere, individuelt og i grupper. Et samarbeid med Fønix er både inspirerende og ansvarliggjørende. Vi bruker humor og velprøvde verktøy og metoder - for å oppnå varig endring.

 

 

Ta kontakt
Vårt mål er at ansatte skal oppleve arbeidsglede, og ta ansvar for egen arbeids hverdag og karrière i et arbeidsliv i stadig endring.

Vi tilbyr:

Inspirasjons samling: fokus på persontyper, styrker og motivasjon, preferanser og økt raushet

Fagdag: temaer som profesjonalitet, endringskompetanse, rolleforståelse suksessmodellering.

Jobbveiledning: for enkeltansatte, med fokus på styrker, preferanser, motivasjon og arbeidsglede, valg og muligheter i arbeidslivet

Teamprosess: temaer som kultur og arbeidsmiljø, fellesskap, samarbeid, samhandling, profesjonalitet

Konflikthåndtering: fokus på kommunikasjon, relasjon, følelser vs fakta
Nedbemanning/omstilling: fokus på strategi, utvelgelse, kommunikasjon, karriereveiledning

quite

"Vi har det siste året hatt Fønix som veiledere og tilretteleggere i en kulturprosess for å bedre samarbeid og samhandling i personalgruppa. Vi har opplevd profesjonelle og dyktige veiledere som har gitt oss funksjonelle verktøy i arbeidet videre. De har hjulpet oss med å heve kompetansen og forståelsen hos oss for ulikhet og hvordan vi kan håndtere de daglige utfordringene vi møter i arbeidet vårt. Fønix er en partner vi kan anbefale når en har behov for ekstern hjelp i arbeidsmiljøsaker."

Anders Ward, styrer Gjekstad Kanvas - barnehage