KARRIEREVEILEDNING

Karriereveiledning er særlig viktig for mennesker i overgangsfaser. Slike overgangsfaser kan være starten på en ny utdanning eller bytte av jobb eller arbeidsoppgaver.
Fønix tilbyr profesjonell karriereveiledning, som bidrar til at den enkelte får nødvendig kompetanse til å håndtere egen karriere gjennom et omskiftelig utdannings- og arbeidsliv.

Karriereveiledning

VIP24

VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

VIP24 har fokus på 24-timers mennesket og kartlegger friskfaktorer og kilder til overskudd og arbeidsglede.

VIP24 kartlegger verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat med det mål å:

  • Se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • Fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • Skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små og store utfordringer
Info
Et helhetlig system for livslang karriereveiledning!

Fønix jobber med bedrifter og arbeidstakere - i og utenfor arbeidslivet - som trenger veiledning i forhold til et arbeidsliv i endring. Vi bygger og får det beste ut av hver enkelt arbeidssøker og medarbeider!

Vår oppgave er bl.a. å bidra til at den enkelte tar bedre karrierevalg, og til at flere som står utenfor arbeidslivet kommer i jobb.

Fønix tilbyr et helhetlig system for karriereveiledning – både for enkeltpersoner og for grupper av ansatte i bedrifter.

Vi tilbyr individuell karriereveiledning med personlig veiledning for enkeltindivider, og karriereveiledning som prosessuelt verktøy i grupper i bedrifter og organisasjoner.

Ta kontakt
Hvordan arbeider Fønix med karriereveiledning?

Fønix bruker kartleggingsverktøyet VIP24 som grunnlag for vår karriereveiledning.

Fønix sertifiserer veiledere som ønsker å benytte kartleggingsverktøyet VIP24 i egen virksomhet. Vi tilbyr åpne kurs for individuell deltagelse, eller bedriftsinterne kurs der hvor flere ønsker å sertifiseres seg i én bedrift.

Fønix leverer individuell karriereveiledning for alle som ønsker det. Kartleggingen baserer seg på VIP24, og inkluderer personlig veiledning. Veiledningen kan kombineres med CV / søknad og intervjutrening.

Fønix bruker VIP24 som et prosessuelt verktøy i grupper. Dette er nyttig for bedrifter som ønsker å sette fokus på arbeidsmiljø, sykefravær, omstillingsprosesser eller ved opp - / nedbemanning.

quite

«Vår erfaring med VIP24 er at dette er et nyttig og konkret kartleggings- og samtaleverktøy i vårt arbeid med jobbsøkere. Vi bruker dette verktøyet i det daglige, og ser at det gir et godt løft og mye positive tilbakemeldinger. De kjenner seg ofte veldig godt igjen og dermed blir tilbakemeldingene personlige og gir et eierforhold til profilen. I tillegg bruker vi yrkesguiden flittig, noe som styrker og bevisstgjør jobbsøkeren i forhold til muligheter videre.»
IDEA, Mette Kisfoss og Beathe Jacobsen