KURS I OPPFØLGING AV SYKEMELDTE

Meld deg på kurs og få større trygghet og gjennomslagskraft

KURS I OPPFØLGING AV SYKEMELDTE

Kurset består av 4 moduler:

1. Samarbeid med fastlege

2. Tilretteleggingsplikt

3. Den vanskelige samtalen

4. Dokumentasjon

Tid: 08:30 - 11:30   

Pris kr. 5.900,- inkl. lunsj eller kr. 2.000,- pr. modul

Sandefjord: 17.09, 08.10, 29.10, 19.11

Tønsberg: 18.09, 09.10, 30.10, 20.11

Info
Innhold

1. Samarbeid med fastlege:

Nødvendig informasjon til lege

Mulighet for tilrettelegging

Forventninger og krav til stillingen

2. Tilretteleggingsplikt:

Lovpålagt tilrettelegging og medvirkningsplikt

Tilretteleggingsfellen

Ansvars- og rolleavklaring

3. Den vanskelige samtalen:

Hvordan formidle vanskelige budskap?

Konflikthåndtering

Selvledelse

Tydelighet, ærlighet og åpenhet

4. Dokumentasjon

Hva, hvordan og hvorfor?

Stå trygt i utfordrende saker

 

 

 

Ta kontakt
Få med deg konkrete råd og verktøy!

Meld deg på innen 09.09.19!