Nedbemanning

Vi hjelper med vanskelige prosesser til det beste for begge parter

Nedbemanning
Fønix har bred erfaring med nedbemanningsprosesser fra store og små virksomheter, og vi har en unik kompetanse i å arbeide med mennesker i vanskelige situasjoner.

Nedbemanning og oppsigelser er noe av det vanskeligste og mest sårbare en virksomhet og leder står overfor. Feil håndtering av slike prosesser kan påvirke virksomheten negativt i lang tid! Det er derfor helt avgjørende for bedriftens fremtid at nedbemanninger håndteres målrettet, profesjonelt og menneskelig.

Ta kontakt
Omstillingsprosessen:

Vi skreddersyr omstillingsprosessen til det beste for arbeidsgiver og arbeidstaker, og bidrar til at arbeidsgivers overordnede målsetting innfris samtidig som arbeidstaker støttes over i ny jobb på en positiv og god måte.

Fønix benytter godkjent karrierekartleggingsverktøy.