Preferanseprofilen VIP24

Preferanseprofilen i VIP24-programmet har fokus på bevisstgjøring av styrker og fremmer selvinnsikt i forhold til eget utviklingspotensial.

Preferanseprofilen VIP24

Prisen på kurset er kun kr.3.200,-.

Forbehold om antall påmeldte.

Info
Preferanseprofilen i fokus!

Benyttes for å kvalitetssikre og spisse bildet i vip24-programmet

  • Få mer kunnskap om sammenhengen mellom PP og IP
  • Få mer kunnskap om praktisk bruk av profilen i veilederrollen
  • Få mer kompetanse på betydningen av egen rolle i veiledning

Alle preferanser er like viktige. Ingen gode eller dårlige, bare forskjellige.

Dagen inneholder både foredrag og workshops.

Ta kontakt
Kurs:

Delta på kurs 25. mai 2016 og bli bedre kjent med preferanseprofilen som verktøy