Sertifiseringskurs VIP24

En sertifisering i VIP24-verktøyet består av et 6-dagers kurs fordelt på 3 samlinger.

Sertifiseringskurs VIP24
Alle kurs i Sandefjord vil bli avholdt i våre kurslokaler i Nygårdsveien 82.

Prisen på en sertifsiering i VIP24 vil variere etter antall påmeldte pr. bedrift.

Standard sertifisering for hele programmet koster kr.14.900,- pr. deltaker.

Info
Kurssamlinger:

Samlingene er oppdelt i 2 +2 +2 hele dager hvor det øves på bruk av verktøyet i mellomperioden.

Avslutningsvis skrives det en erfaringslogg/praksisrapport.

Ta kontakt
Kurs:

Vi gjennomfører også kurs ute i distriktene, eller bedriftsinterne sertifiseringskurs på bestilling. 

Se vår kurskalender for kursdatoer.