Sykefraværsoppfølging VIP24

Hvordan følge opp sykemeldte, med bruk av VIP24?

Sykefraværsoppfølging VIP24

Kurset vil gi deg en innføring i hvordan VIP24 programmet kan bidra til å få en raskere avklaring ift. sykefravær.

Prisen på kurset er kun kr.3.200,-.

Info
Innhold:

VIP24 programmet har fokus på enkeltindividers selvutvikling og vekst. En oppfølging av sykemeldte med bruk av VIP24 programmet vil øke fokuset på enkeltindividets muligheter. Det vil avdekke arbeidstakers motivasjon og preferanser ift jobben, verdier og friskfaktorer i et 24-timers perspektiv.

Sykefravær kan være krevende både for medarbeider og bedrift. Målet for begge parter er å komme seg videre, og hensiktsmessig oppfølging av sykemeldte vil gi resultater både på kort og lang sikt.

Ta kontakt
Kurs:

Se kurskalenderen for neste kurs.