NAV

På oppdrag fra Nav leverer vi en rekke arbeidsrettede tiltak for personer som står utenfor arbeidslivet, er sykemeldt og / eller personer med nedsatt arbeidsevne.
Nedenfor finner du oversikt over tiltakene vi leverer.

NAV
Vårt mål er å alltid være fleksible, tilgjengelige og tilpassingsdyktige.

Personlig oppfølging og coaching er nøkkelord i vårt arbeid, og våre jobbspesialister har både evne og vilje til å forstå arbeidssøkers ønsker og behov. I tillegg til kunnskap om yrker og utdanning, har vi bred kunnskap om arbeidsmarkedet og et stort kontaktnett i næringslivet.

 

Produkter og tjenester

Ønsker du vite mer

Kontakt oss