Arbeidsforberedende trening

AFT er et arbeidsrettet tilbud for å styrke mulighetene for å komme i arbeid
Les mer her...

AFT

Målgruppen er personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt samt personer med særlige usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett og bred oppfølging.

 

 

 

Info
Målet er å utarbeide en handlingsplan for å komme tilbake til arbeidslivet

Utgangspunktet blir tatt utifra hvem arbeidssøker er og sammen med arbeidssøker utforsker vi nye løsninger på videre karrierevalg. Vi har bredt kontaktnett i næringslivet som bidrar til arbeidstrening med tilpassningsmuligheter.

Inntil 1 år, med mulighet til forlengelse

Tiltaket leveres fra Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand

 

Ta kontakt
Innhold:

Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov og kan inneholde:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Temasamlinger
  • Helhetlig kartlegging av arbeidsevne
  • Fokus på motivasjon og mestring
  • Arbeidspraksis - utprøving av arbeidsevne