Asperger

Arbeidsrettet tilbud til personer med Asperger- og autismediagnoser

Asperger

På oppdrag fra NAV tilbyr vi oppfølging av personer med Asperger- og autismediagnoser. Hensikten er etablering i ordinært arbeidsliv.

Info
Tett oppfølging:

Arbeidssøkerne vil få tett og god oppfølging av en konsulent i prosjektet som har god kjennskap og erfaring både med støttebehovet til målgruppen og jobbetablering.
I tillegg til veiledning på Fønix vil store deler av oppfølgingen skje ute i ordinært arbeidsliv

Ta kontakt
Ramme:
  • Prosjektet leveres fra Tønsberg, men tar i mot arbeidssøkere fra hele Vestfold
  • 10 plasser
  • Rullerende inntak