Asperger

Arbeidsrettet tilbud til personer med Asperger- og autismediagnoser

Asperger

På oppdrag fra NAV tilbyr vi oppfølging av personer med Asperger- og autismediagnoser. Hensikten er etablering i ordinært arbeidsliv.

Info
Tett oppfølging:

Arbeidssøkerne vil få tett og god oppfølging av jobbspesialist som har god kjennskap og erfaring både med støttebehovet til målgruppen og jobbetablering.
I tillegg til veiledning på Fønix vil store deler av oppfølgingen skje ute i ordinært arbeidsliv

Ta kontakt
Ramme:
  • Tilbud til arbeidssøkere i hele Vestfold
  • 23 plasser
  • Rullerende inntak