Avklaring sykemeldt

Målet med tiltaket er å lage en plan for tilbakeføring til arbeid og for å avklare arbeidsevne.

Avklaring sykemeldt

Målgruppen er sykemeldte arbeidstakere som har arbeidsgiver og som skal tilbake til arbeidsplassen sin. Målgruppen vil ha behov for avklaring i forhold til arbeidsevne og endring av arbeidsoppgaver.

Sykemeldte som ikke skal tilbake til arbeidsgiver eller som ikke har arbeidsgiver søkes til ordinær avklaring.

Info
Avklaring sykemeldt skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltagelse i arbeidslivet.

Målet med tiltaket er å lage en plan for tilbakeføring til arbeidslivet, ofte gjennom tilrettelegging og utprøving av arbeidsevne.

Ramme:

30 timer pr. uke, men tilpasses friskmeldingsgrad og arbeidsevne

4 uker

Tiltaket leveres fra Holmestrand, Horten, Tønsberg og Sandefjord

Ta kontakt
Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov

Innhold:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Samhandling med arbeidsgiver
  • Temasamlinger
  • Helhetlig kartlegging knyttet opp mot arbeidsevne hos arbeidsgiver
  • Fokus på motivasjon og mestring
  • Arbeidspraksis - utprøving av arbeidsevne der det er hensiktsmessig