Avklaring

Dette er et tilbud som har til hensikt å avklare arbeidsevne og lage en plan over hva som skal til for å etableres i arbeidslivet.

Avklaring

Målgruppen er personer som har behov for å avklare arbeidsevne og/eller avklare bistandsbehovet for jobbetablering.

Info
Avklaringstiltaket skal finne forslag til konkrete aktiviteter med siktet om å komme i ordinært arbeid gjennom å:
  • gi økt innsikt i egne ressurser og ferdigheter
  • vurdere arbeidsevne
  • vurdere behov for ytterligere bistand
Ta kontakt
Ramme:

 

30 timer pr. uke, men tilpasses arbeidsevne

varighet på 4 uker

Tiltaket leveres fra Holmestrand, Horten, Tønsberg og Sandefjord