Avklaring

Dette er et tilbud som har til hensikt å avklare arbeidsevne og lage en plan over hva som skal til for å få eller beholde en jobb.

Avklaring

Målgruppen er personer som har behov for å avklare arbeidsevne og/eller avklare bistandsbehovet for jobbetablering.

Info
Avklaringstiltaket skal finne forslag til konkrete aktiviteter med siktet om å komme i ordinært arbeid gjennom:
  • Økt innsikt i egne ressurser og ferdigheter i forhold til mulighetene i arbeidsmarkedet
  • Karriereveiledning for valg av realistiske yrkesmål og arbeidsmarked
  • Vurdere arbeidsevne
  • Vurdere behov for tilrettelegging og ytterligere bistand
Ta kontakt
Ramme:

 

30 timer pr. uke, men tilpasses arbeidsevne

varighet på 4 uker med mulighet for forlengelse

Tiltaket leveres fra Moss