Ungdom

Målet er å finne gode løsninger knyttet til utdanning eller jobb.

Ungdom

Målgruppen er 18-25 år med usikre yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging fra veileder

Info
Gjennom tett samarbeid med egen konsulent, finne muligheter i arbeidslivet og/eller i skole/utdanning

Vi har egne ungdomstilbud ved flere av våre lokasjoner

Varighet vil variere, etter deltakers behov

Ta kontakt
Hva skal til?

Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov og kan inneholde:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Samhandling med arbeidsgiver
  • Temasamlinger
  • Helhetlig kartlegging 
  • Fokus på motivasjon og mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Arbeidspraksis