Ungdom

Målet er å finne gode løsninger knyttet til utdanning eller jobb.

Ungdom

Målgruppen er personer mellom 18 og 30 år som har sammensatte bistandsbehov og som har behov for tett oppfølging for å komme i ordinært arbeid

Info
Gjennom tett samarbeid med egen jobbspesialist, finne muligheter i arbeidslivet og/eller i skole/utdanning

Vi har egne ungdomstilbud ved flere av våre lokasjoner

Varighet vil variere, etter deltakers behov

Ta kontakt
Hva skal til?

Tilbudet blir satt sammen av ulike elementer ut fra den enkeltes behov og kan inneholde:

  • Individuelle veiledningssamtaler
  • Karriereveiledning
  • Jobbsøking og intervjutrening
  • Samhandling med arbeidsgiver
  • Temasamlinger
  • Helhetlig kartlegging 
  • Fokus på motivasjon og mestring
  • Fysisk aktivitet
  • Arbeidspraksis