Informasjon og påmelding / Information and registration

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året. / We start new courses twice a year.

Informasjon og påmelding / Information and registration
NB! For information in English, please scroll and read further down!

NORSKURS PÅ DAGTID:

Neste norskkurs på starter 18. januar 2021!

Vi har oppstart av nye kurs to ganger i året:

  • Høstsemesteret går fra uke 33 til uke 51.Det er løpende opptak frem til 15. september.
  • Vårsemesteret går fra uke 03 til uke 24.  Det er løpende opptak frem til 15. februar.

NB!

Dersom du har rett og/eller plikt til 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap, har du rett til å starte norskkurs innen tre måneder fra vedtaksdato. Dersom du ønsker å starte norskkurs utenom semesterstart, vennligst ta kontakt.

Kurset gjelder for deltagere med rett og/eller plikt til 300/600 timer obligatorisk norsk- og samfunnskunnskapsundervisning, og for betalende deltagere uten rett og plikt.

Vi tilbyr kurs på følgende nivåer: Grunnleggende lese- og skriveopplæring / alfabetisering, A1, A2, B1, B1+.

Våre kurs går over 17 uker på høsten og 17 uker på våren, med 20 timer pr uke, mandag-fredag.

 

ADRESSE : 

Skolmar 12

3232 Sandefjord.

Rett på gratis undervisning?

Noen deltakere har rett og/eller plikt til 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap. Dette avhenger av hvilket lovverk som ligger til grunn for din oppholdstillatelse. Dersom du har spørsmål rundt dette, vennligst ta kontakt.

NIVÅTEST: Nye elever som har studert norsk tidligere, eller kan noe norsk fra før, vil bli kartlagt og testet for å vurdere riktig nivå og klasse. Du må møte til avtalt tidspunkt for testen for å få starte på norskkurset. Du blir kontaktet angående dato for nivåtest etter vi har mottatt påmeldingsskjema.

PRIS FOR NORSKKURS PÅ DAGTID: 13 000 NOK 

Utgifter til bøker kan komme i tillegg.  Betaling med bankkort eller VIPPS i resepsjonen første skoledag. Vi tar ikke imot kontant betaling. 

Vi kan sende faktura dersom din arbeidsgiver eller andre skal betale for kurset.

FOR Å REGISTRERE DEG:  

 Last ned registreringsskjema her   

Send registreringsskjemaet til rebekka.frivold@fonix.as  eller som brevpost til:

Fønix AS

Postboks 1078

3204 Sandefjord

 

50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP

Det blir avholdt intensivt kurs i 50 timer samfunnskunnskap to ganger i året. Undervisning foregår på thai, engelsk, tigrinja og mandarin.

Neste samfunnskunnskapskurs blir holdt fra 04-15 januar 2021 fra kl. 08-30-15.00. Kurset avsluttes med samfunnskunnskapsprøven 15. januar.

Kurset er for deltakere som har rett og / eller plikt til 50 timer samfunnskunskap i henhold til sin videre oppholdstilatelse i Norge, jfr. introduksjonsloven §17. For deltakere som har utgåtte rettigheter til gratis undervisning, og som har kun plikt til opplæring, koster samfunnskapskurset 4000 kr inkludert prøveavgift.

Last ned registreringsskjema her   

Send registreringsskjemaet til rebekka.frivold@fonix.as  eller som brevpost til:

Fønix AS

Postboks 1078

3204 Sandefjord

INFORMATION IN ENGLISH: 

 

DAYTIME COURSES:                                                                          

The next daytime course starts January 18th 2021!

This course is for students who will learn Norwegian on a daily basis, Monday - Friday from 08:30-12:00. We have courses from level A1 – B1 (beginner - advanced).

We start new daytime courses two times a year:

  • Spring term starts in week 03 and goes through week 24. We have continuous admissions until February 15th.
  • Fall termstarts in week 33 and goes through week 51.  We have continuous admissions until September 15th.

Both semesters last for 17 weeks, with 20 hours of lessons per week.

NB!

Please contact us if you have missed the deadline, there might still be room for more participants.

Entitled to free lessons?:

If you are entitled and/or obligated to participate in 300/600 hours of Norwegian and Civic life (Norwegian Language and Civic life for Adult Immigrants Programme), you may have the right to free lessons. This depends on which legislation is the basis for your residence permit. If you have any questions please contact the school.

You may also have the right to start Norwegian lessons within three months of your first residence permit. If you wish to start the course in the middle of the original semester, please send a registration form and we will contact you.

LEVEL TEST:

New students that have learned some Norwegian before, will be testet before the start of the course, in order to put you at the right level. You are imposed to take this test before you can enter a course.

ADRESS:

Skolmar 12

3232 Sandefjord

PRICES: Daytime course: 13 000 NOK (20 hours pr week) 

Payment for books may come in addition.

Pay by card or Vipps in the reception desk on your first day. We do not accept cash payment. 

We will send an invoice only if your employer or others are paying for the course.

TO REGISTER FOR NORWEGIAN COURSE, please click on the link below:

REGISTRATION

Send the registration form to rebekka.frivold@fonix.as or  by post to:

Fønix AS

Postboks 1078

3204 Sandefjord

50 HOURS OF CiVIC LIFE/ SOCIAL STUDIES

Intensive courses in 50 hours of social studies are held twice a year.

The next social studies course will be held from 04-15 January 2021

Please contact Fønix integrering for more information and registration.

 

 

 

 

Ta kontakt
quite

Learning norwegian?
Apprende norvégien?
Nauka Norweski?
Imparare norvegese?