Fønix Sandefjord Integrering

Kontakt

Skolmar 12
3205 Sandefjord

Tlf. 33 48 58 50
fonix@fonix.as

Ansatte i Fønix Sandefjord Integrering

Sandefjord Integrering

Anita Lingelem Thomassen

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Anne Skamfer

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Astghik Juhart

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Elisabeth Dillner

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Lene Bye Garnås

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Nina Hake

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Ole Kristian Nalum

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Renata Aga

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Renate Aga

Integreringskonsulent

Sandefjord Integrering

Solveig Torbjørnsen

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Sølvi Solheim

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Vesna Zumberi

Integrasjonskonsulent

Sandefjord Integrering

Vivi Gramm

Avdelingsleder