Se vår nye video!

27. september 2021

Fønix arbeider for å forhindre utstøting, fremme integrering og rekruttering, samt bidra til økt trygghet for utsatte arbeidstakere gjennom styrking av formell kompetanse.

Se vår nye video med intervju av Nina Dahlstrøm på Jotun.