Hei, vi er Fønix

Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Vi er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid under merkenavnet Tangent.

Hei, vi er Fønix

Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Vi er arbeidsgiver for arbeidstakere med behov for varig tilrettelagt arbeid under merkenavnet Tangent.

Livsglede gjennom arbeid

Er det bare en klisje?
Ikke for oss! Se selv i filmen #livsgledegjennomarbeid

Bedriftsbesøk

Vi hadde aldri klart å få så mange mennesker ut i jobb uten våre fantastiske samarbeidsbedrifter. Dette er bedrifter som tar et viktig samfunnsoppdrag og som spiller en avgjørende rolle i våre jobbsøkeres arbeidsliv.

I løpet av 2021 formidlet Fønix 963 personer til jobb og utdanning og i tillegg har vi gitt opplæring til rundt 1600 personer gjennom vår opplæringsvirksomhet.

For NAV

På oppdrag fra Nav leverer Fønix arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning.
Glad jobbsøker

For jobbsøkere

Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet. All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endring står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

For bedrifter

Når du rekrutterer gjennom oss i Fønix tar du ikke bare et viktig samfunnsansvar. Det er mange årsaker til at man får tilbud om veiledning fra Fønix. Det kan være å lage en plan for å komme i arbeid, få støtte på veien mot ny jobb eller for å komme tilbake til egen jobb.

Man blir friskere av å ha noe å stå opp til.

Arbeidssøker Fønix

Alt starter med at vi blir sett.
Det er det vi alle sammen trenger.

Arbeidssøker Fønix

Livsglede gjennom arbeid handler om å kjenne glede og styrke.

Arbeidssøker Fønix