Fagbrev salgsfaget

Jobber du med salg uten å ha fagbrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

August 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

120/5 timer per uke

Sted

Digitalt

Har du salgserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som salgsmedarbeider i salgsfaget er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra salg, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Med fagbrev i salgsfaget bidrar du til å møte kundenes og markedets behov i et samfunn der trendene og markedssituasjonen er i stadig endring.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom en gang i uken over 1 semester. Onsdager kl. 9-14.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra salgsyrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen i salgsfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Salgsfaget

Drift og lønnsomhet

  • Kommersiell forståelse gjennom å bruke nøkkeltall for å øke lønnsomhet og redusere svinn i utøvelse av faget.
  • Utnytte ressurser effektivt og ansvarlig for å sikre merverdi og bærekraft i bedriften.
  • Forvalte relevante lovverk og etiske retningslinjer for å bidra til gode kundeopplevelser og et godt arbeidsmiljø.

Salg og markedsføring

  • Bygge merkevarer og tilpasse markedsføringen slik at bedriften tiltrekker seg nye kunder, samtidig som den beholder høy kundelojalitet hos de eksisterende.
  • Salgsprosessen og om å skape merverdier i møter mellom tilbydere og kunder og videre bidra til salg, mersalg og gjensalg.

Kommunikasjon og relasjoner

  • Kommunisere med kunder og samarbeidsaktører i egnede kanaler.
  • Innhente og bruke kundedata for å imøtekomme kundens ønsker og behov.
  • Bygge kundelojalitet og formidle produktinformasjon til ulike målgrupper.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent