Hei, vi er Fønix

Vår hovedoppgave er å hjelpe mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Fønix tilbyr også gode og utviklende arbeidsplasser for personer som har behov for tilrettelegging i arbeidet. Med veiledning av trygge og erfarne fagfolk produserer de produkter og tjenester under merkenavnet Tangent.

 

Livsglede gjennom arbeid

Er det bare en klisje?
Ikke for oss! Se selv i filmen #livsgledegjennomarbeid

Aktuelt

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line om fordelene med Ekspertbistand. Hva er fordelene med å få hjelp fra en nøytral tredjepart i arbeidet med utfordrende sykefraværssaker? – Det aller viktigste er at den ansatte kan få lov til å snakke fritt ut fra sin...

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Kaja om hva ledere kan spørre sykmeldte om Hva kan man spørre den sykmeldte om som leder? – I utgangspunktet kan man spørre om alt, med unntak av diagnose. Men jeg tenker at det ikke kommer an på hva man spør om, men at det er en...

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær. Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg? – Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt...

Aktuelt

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Verdifull hjelp ved utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line om fordelene med Ekspertbistand. Hva er fordelene med å få hjelp fra en nøytral tredjepart i arbeidet med utfordrende sykefraværssaker? – Det aller viktigste er at den ansatte kan få lov til å snakke fritt ut fra sin...

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Sykefravær: Hva kan ledere spørre om og ikke?

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Kaja om hva ledere kan spørre sykmeldte om Hva kan man spørre den sykmeldte om som leder? – I utgangspunktet kan man spørre om alt, med unntak av diagnose. Men jeg tenker at det ikke kommer an på hva man spør om, men at det er en...

I løpet av 2023 formidlet Fønix 607 personer til jobb og utdanning og i tillegg har vi gitt opplæring til rundt 1800 personer gjennom vår opplæringsvirksomhet.

Bedriftsbesøk

Vi hadde aldri klart å få så mange mennesker ut i jobb uten våre fantastiske samarbeidsbedrifter. Dette er bedrifter som tar et viktig samfunnsoppdrag og som spiller en avgjørende rolle i våre jobbsøkeres arbeidsliv.

For privatpersoner

Fønix tilbyr mange ulike kurs og utdanninger som gir deg trygghet og støtte i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr også lærekandidatplasser og en varig tilrettelagt arbeidsplass for de som trenger ekstra tilrette-legging.

For NAV

På oppdrag fra Nav leverer Fønix arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning.

For jobbsøkere

Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet. All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endring står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

For bedrifter

Vår hovedoppgave er å hjelpe folk i jobb. Vi ser alltid etter bedrifter som ser verdien av arbeidsinkludering – og hvem vet; kanskje har vi nettopp medarbeideren du ser etter!

Man blir friskere av å ha noe å stå opp til.

Arbeidssøker Fønix

Livsglede gjennom arbeid handler om å kjenne glede og styrke.

Arbeidssøker Fønix