INFORMASJON TIL TILTAKSDELTAKERE

I perioden 13. mars - 26. mars skal du ikke møte opp i tiltak hos Fønix eller møte på arbeidsplass/hospiteringsplass. Det har NAV bestemt. Bakgrunnen for dette er regjeringens beslutning om strenge smittebegrensende tiltak i samfunnet. I denne perioden vil kontakt mellom deg og Fønix foregå på telefon og/eller epost. Du blir kontaktet av en av våre ansatte. Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes beslutninger og anbefalinger for å redusere smitte.