Hei, vi er Fønix

Vår hovedoppgave er å hjelpe mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Fønix tilbyr også gode og utviklende arbeidsplasser for personer som har behov for tilrettelegging i arbeidet. Med veiledning av trygge og erfarne fagfolk produserer de produkter og tjenester under merkenavnet Tangent.

 

Livsglede gjennom arbeid

Er det bare en klisje?
Ikke for oss! Se selv i filmen #livsgledegjennomarbeid

Bedriftsbesøk

Vi hadde aldri klart å få så mange mennesker ut i jobb uten våre fantastiske samarbeidsbedrifter. Dette er bedrifter som tar et viktig samfunnsoppdrag og som spiller en avgjørende rolle i våre jobbsøkeres arbeidsliv.

I løpet av 2022 formidlet Fønix 733 personer til jobb og utdanning og i tillegg har vi gitt opplæring til rundt 1700 personer gjennom vår opplæringsvirksomhet.

For privatpersoner

Fønix tilbyr mange ulike kurs og utdanninger som gir deg trygghet og støtte i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr også lærekandidatplasser og en varig tilrettelagt arbeidsplass for de som trenger ekstra tilrette-legging.

For NAV

På oppdrag fra Nav leverer Fønix arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning.

For jobbsøkere

Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet. All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endring står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

For bedrifter

Vår hovedoppgave er å hjelpe folk i jobb. Vi ser alltid etter bedrifter som ser verdien av arbeidsinkludering – og hvem vet; kanskje har vi nettopp medarbeideren du ser etter!

Man blir friskere av å ha noe å stå opp til.

Arbeidssøker Fønix

Alt starter med at vi blir sett.
Det er det vi alle sammen trenger.

Arbeidssøker Fønix

Livsglede gjennom arbeid handler om å kjenne glede og styrke.

Arbeidssøker Fønix