INFORMASJON TIL TILTAKSDELTAKERE

For arbeidssøkere som er i tiltak hos Fønix vil det pr. nå ikke være mulig å møte opp i våre lokaler. Dette for å kunne overholde de strenge smittebegrensende tiltakene som nå gjelder. Ta kontakt med din jobbspesialist i Fønix om det er noe du lurer på. Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes beslutninger og anbefalinger for å redusere smitte.