Velkommen til Fønix!

Fønix hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb, på oppdrag fra NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.