Riktig tiltak til rett tid er nøkkelen for at personer kommer i jobb. Jo raskere dette lar seg gjøre, jo mindre blir de langsiktige kostnadene – for den enkelte og for samfunnet.

Tro, håp og mulighet.

Arbeidssøker Fønix

Det var godt jeg kom til dere som skjønte at det kunne bli noe ut av meg, det skjønte jeg ikke sjøl engang.

Arbeidssøker Fønix

Det er så mange forskjellige folk i Fønix. Det gjenspeiler oss som kommer dit.

Arbeidssøker Fønix

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.