For bedrifter

Fønix jobber for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring, rekruttering og sykefraværsarbeid.

Fønix har lang erfaring med fagbrevopplæring for voksne. I 2022 fikk mer enn 550 ansatte i bedrifter fagbrev gjennom Fønix.

Arbeidsinkludering

Din bedrift kan være med på å endre noens liv. Trenger du folk og kan tilby praksisplasser, vil vi høre fra deg!

• Våre avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Holmestrand tilbyr tjenester innen arbeidsinkludering.

• Vi i Fønix sørger for rekruttering av riktig arbeidskraft.

• Utgifter til lønn kan delvis dekkes via offentlige støtteordninger.

• Din bedrift får en dedikert jobbspesialist som følger opp jobbsøker og arbeidsgiver.

Fønix er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging benyttes av bedrifter der ansatte har lange/hyppige sykefravær eller ikke fyller sin stilling. Oppfølging fra Fønix kan gis under sykemelding og mellom sykemeldingsperiodene.

Tjenesten er kostnadsfri, med refusjon fra NAV Arbeidslivssenter.

Nå kan jeg kommunisere bedre med sjefen

Bedriftsinternopplæring

Vi skreddersyr bedriftsintern opplæring som sikrer at ansatte med liten formell kompetanse får kompetanseheving og kurs som er tilpasset arbeidsoppgavene de utfører.

Fønix tilbyr opplæring / kurs i:

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • muntlige ferdigheter
  • digitale ferdigheter
  • norsk

Fagopplæring av dine ansatte

Har du flinke medarbeidere uten formell utdanning? Da bør du hjelpe dem å ta fagbrev mens de er i jobb!

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

Yrkesnorsk

Mange bedrifter har ansatte med fremmedspråklig bakgrunn. Det å beherske norsk arbeidsspråk er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Fønix har lang erfaring med opplæring i norsk for fremmedspråklige, og legger stor vekt på kurs i yrkesnorsk.

Jobben min gir meg livsglede.

Arbeidssøker Fønix

Fagprat

Her får du nyttige tips fra mange av våre ulike fagfelt presentert av våre medarbeidere.

Bedriftsbesøk

Vi hadde aldri klart å få så mange mennesker ut i jobb uten våre fantastiske samarbeidsbedrifter. Dette er bedrifter som tar et viktig samfunnsoppdrag og som spiller en avgjørende rolle i våre jobbsøkeres arbeidsliv.

Fønix er handlekraftige.

Arbeidssøker Fønix

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kari Eknæs

Kari Eknæs

Avdelingsleder