For bedrifter

Når du rekrutterer gjennom oss i Fønix tar du ikke bare et viktig samfunnsansvar. Hos oss får du også tilgang til en rekke kvalifiserte jobbsøkere som kanskje har den kompetansen nettopp din bedrift trenger.

Vi følger deg opp gjennom hele prosessen og matcher våre kandidater med dine behov.

Det er mange årsaker til at man får tilbud om veiledning fra Fønix. Det kan være å lage en plan for å komme i arbeid, få støtte på veien mot ny jobb eller for å komme tilbake til egen jobb.

Rekruttering gjennom Fønix

Fønix jobber hver dag for å hjelpe de som står utenfor arbeidslivet og er med på kampanjen #jobbmatchforalle, for å synliggjøre viktigheten i arbeidet vi gjør for samfunnet vårt.

Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Det gir varige jobber, og er bra for både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet.

Fønix er en nøytral samarbeidspartner som bidrar til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Ekspertbistand – din nøytrale partner ved sykefravær

Ekspertbistand bidrar til å løse krevende og fastlåste sykefraværssituasjoner.

Ekspertbistand er en kostnadsfri tjeneste, med refusjon fra NAV Arbeidslivssenter. 

Nå kan jeg kommunisere bedre med sjefen

Opplæring

Kompetanseheving i arbeidslivet

Fønix arbeider med ansatte i bedrifter som trenger påfyll av ny kompetanse og kan tilrettelegge for finansiert opplæring uten kostnader for bedriften.

Vi tilbyr dine ansatte opplæring i grunnleggende ferdigheter og formell kompetanse i form av fagbrev. Hvert år tar mer enn 500 voksne i eller utenfor arbeidslivet fagbrevopplæring via Fønix.

Arbeidsnorsk

Mange bedrifter har ansatte med fremmedspråklig bakgrunn. Det å beherske norsk arbeidsspråk er en viktig forutsetning for et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Fagopplæring

Norske bedrifter har et stort behov for faglært arbeidskraft. For å dekke behovet for fagarbeidere i fremtiden, er det ikke nok at unge velger fagutdanning. Voksne ufaglærte i jobb må også få sjansen til å ta fagbrev.

Kompetansepluss

Kompetansepluss (Basiskompetanse i arbeidslivet) er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Jobben min gir meg livsglede.

Arbeidssøker Fønix

Fagprat med Fønix

Her får du nyttige tips fra mange av våre ulike fagfelt presentert av våre medarbeidere.

Fønix er handlekraftige.

Arbeidssøker Fønix

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.

Kontaktperson Bedrift

Kari Eknæs

Avdelingsleder