Tilskuddsordninger

 

De tre offentlige tilskuddsordningene «Ekspertbistand», «Bransjeprogrammet» og «Kompetansepluss» er alle rettet mot å øke kompetansen og konkurransekraften til norske bedrifter.

Ekspertbistand

Ekspertbistand er en tilskuddsordning som tilbys av Nav for å hjelpe arbeidsgivere med å redusere sykefravær og hindre utstøting av arbeidstakere. Ekspertbistand benyttes av bedrifter der ansatte har lange/hyppige sykefravær eller ikke fyller sin stilling. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden og mellom sykemeldingsperiodene. Fønix er godkjent leverandør av Ekspertbistand og tilbyr sykefraværsoppfølging.

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning der bedriften din kan søke om midler til kurs, som skal bidra til at voksne får styrket de grunnleggende ferdighetene sine – og være bedre rustet til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Gjennom Kompetansepluss kan bedriften skreddersy bedriftsintern opplæring som sikrer at ansatte med liten formell kompetanse får kurs som er tilpasset de arbeidsoppgavene de utfører. Du kan søke tilskudd til opplæring / kurs i grunnleggende ferdigheter og norsk.

Bransjeprogrammet

Bransjeprogrammet tilbyr gratis kurs eller opplæring som er tilrettelagt spesielt for det din bransje trenger.

Arbeidslivet har utviklet Bransjeprogrammet for å tilby spesielt tilpassede kurs og utdanninger for ulike bransjer. Disse tilbudene er kostnadsfrie for både kandidaten og bedriften, og kan tas samtidig med jobb. Mange av kursene er tilgjengelige som nettstudier.

Klippekortordningen

Klippekortordningen er en del av IMDis (Integrerings- og mangfolds direktoratet) satsning for å kunne tilby gode og tilpassede norskkurs til innvandrere og andre som trenger å lære norsk.

Formålet med tilskuddet er å øke tilgjengeligheten til norskkurs og gi flere muligheten til å lære norsk.