For jobbsøkere

Vår hovedoppgave er å få mennesker ut i jobb eller utdanning på oppdrag fra NAV.

Det er mange årsaker til at man får tilbud om veiledning fra Fønix. Det kan være å lage en plan for å komme i arbeid, få støtte på veien mot ny jobb eller for å komme tilbake til egen jobb.

Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet. All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endringsprosesser står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

Hva skjer hos Fønix?

Du vil få kontakt med kvalifiserte jobbspesialister. Personlig oppfølging og veiledning er nøkkelord i vårt arbeid og våre jobbspesialister har god kompetanse på veiledning. I tillegg har vi bred kunnskap om yrker, utdanning, arbeidsmarkedet samt et stort kontaktnett i næringslivet. Dette øker dine sjanser til å komme i jobb, og mulighet til å prøve ut yrker eller få arbeidspraksis.

Sammen lager vi en handlingsplan der vi blir enige om mål og aktiviteter, fordeler ansvar og setter frister. I alle tiltak er det aktivitetsplikt. Det er derfor viktig at du er aktiv i din egen prosess mot jobb.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg og til å bidra til at du når dine mål.

Våre tiltak

På oppdrag fra Nav leverer Fønix arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning.

Oppfølging

Dette er et tiltak som skal bistå deg med å skaffe deg eller beholde lønnet arbeid. Innholdet i tiltaket er veiledning, råd og bistand til jobbsøk, tilpasning og tilrettelegging av arbeidssituasjoner.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

I Arbeidsforberedende trening tilbyr vi opplæring eller tilrettelagt arbeidstrening, med mål om å skaffe deg arbeid. Dette er et tiltak for deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Dette er et tiltak for deg som er sykemeldt og har fått arbeidsevnen din nedsatt som hindrer deg i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. ARR foregår i tilknytning til jobben din.

Ungdom

Vi tilbyr AFT- og Oppfølgingstiltak tilpasset deg som er i alderen 18 – 30 år. Målet er at du, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, er uten utdanning og arbeidserfaring, skal få bistand til å komme ut i arbeid eller utdanning.

Autismespekterforstyrrelser

Fønix-Autismeteamet driver i samarbeid med Nav, et eget arbeidsrettet tiltak for personer med høytfungerende autisme. Tiltaksarbeidet retter seg mot ordinært arbeidsliv og utdanning.

Ønsker du å lese mer om disse tiltakene kan du besøke vår NAV-side.

Livet er bedre med jobb.

Arbeidssøker Fønix

Gjør deg klar til jobbsøkerprosessen

Sjekk dine digitale fotspor

Har du googlet deg selv i det siste? En potensiell arbeidsgiver vil sjekke deg som arbeidssøker for å danne seg et inntrykk av deg. Sjekk dine digitale fotspor på FB, LinkedIn, Twitter, Instagram, Snapchat, blogger/forum og eventuelt andre sosiale medier.

arbeidsplassen.no

Husk å oppdatere din CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no. Din CV er et nyttig dokument i samtaler med jobbspesialist og viktig når du skal søke jobb.

Inflow 24 (vip24)

InFlow24 er et refleksjonsverktøy, hvor du gjennom å svare på 5 ulike profiler får hjelp til å reflektere over dine interesser, kompetanse, og erfaring. Du får også muligheten til å identifisere dine personlige styrker og egenskaper som du kan utvikle videre. Sammen med jobbspesialisten bruker dere profilene som utgangspunkt til å se på hva som motiverer deg og hvilke verdier som er viktige for deg i arbeid og fritid. Din jobbspesialist sender deg en invitasjon på e-post når du starter i tiltak, slik at du kan opprette en bruker og starte profileringen.

Arbeidspraksis

Hos Fønix kan du få muligheten til å prøve ut nye muligheter i praksis. Dette skjer oftest gjennom arbeidspraksis i en bedrift, da forskning viser at dette gir best og raskest resultat på vei ut i eller tilbake til arbeidslivet.

Erfaring fra arbeidspraksis kan være med å bygge viktig kompetanse for veien videre. I tillegg danner innsatsen grunnlag for attester og referanser.

Jobbsmak

Det er ikke alltid lett å vite hva man egentlig kan, og hva man vil trives med. Noen ganger kan det være en utfordring å få til en god match med å finne riktig jobb hos rett arbeidsgiver. Da er det godt å få muligheten til, i en kort periode, å kunne prøve seg i ulike jobber. Vi kaller det jobbsmak.

Nyttige linker

Forberedelse til oppstartsamtale

Før du møter til første samtale med jobbspesialisten er det en fordel om du reflekterer rundt din egen situasjon akkurat nå.

aiLæring – din side hos Fønix

aiLæring er vår plattform for samarbeid og læring. Her vil du kunne ta nyttige kurs og jobbe strukturert med ditt endringsarbeid sammen med jobbspesialist. Noe av det du finner er verktøy for å sette og arbeide med gode mål, refleksjonsverktøy for å skape endring og selvhjelpskurs. Du finner også dine rettigheter og plikter, og kan lære mer om Fønix.

Din jobbspesialist sender deg en invitasjon på e-post når du starter i tiltak, slik at du kan opprette en bruker og komme i gang

Vedlegg til sluttrapport

Din opplevelse og vurdering er viktig, både for oss og for NAV. Når du er ferdig i tiltak skriver vi en rapport til NAV og i den forbindelse er det viktig at du fyller ut et skjema som legges ved sluttrapporten. Skjemaet fylles ut elektronisk, og sendes automatisk til din jobbspesialist. (Du finner også skjemaet via Din side på aiLæring)

Henvendelse ved klage

Dersom du ønsker å gi tilbakemelding underveis kan du snakke med din jobbspesialist. Opplever du noe kritikkverdig som du ønsker å klage på, kan du benytte følgende skjema.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt for en hyggelig samtale.