Hei, vi er Fønix

Vår hovedoppgave er å hjelpe mennesker ut i jobb, på oppdrag for NAV. I tillegg jobber vi med private og offentlige bedrifter for å styrke tilhørighet til jobb gjennom opplæring og sykefraværsarbeid.

Fønix tilbyr også gode og utviklende arbeidsplasser for personer som har behov for tilrettelegging i arbeidet. Med veiledning av trygge og erfarne fagfolk produserer de produkter og tjenester under merkenavnet Tangent.

 

Livsglede gjennom arbeid

Er det bare en klisje?
Ikke for oss! Se selv i filmen #livsgledegjennomarbeid

Aktuelt

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær. Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg? – Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt...

Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Hege Norøm, leder for NAV-tjenester i arbeidsinkluderingsbedriften Fønix Fønix er en foregangsbedrift for arbeidsinkludering. Men hvordan fungerer det og hva er fordelene for bedriften? Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene i samfunnet vårt for inkludering....

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Sykefraværsoppfølging: Dette må du tenke på

Hvordan står du som arbeidsgiver stødig i håndteringen av utfordrende sykefravær? Nøkkelen til god sykefraværsoppfølging ligger i tett oppfølging og åpen kommunikasjon mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Mange ledere er usikre på hvordan de skal håndtere...

Aktuelt

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Tips og råd for oppfølging av utfordrende sykefravær

Seniorrådgiver og sykefraværsekspert Line Therese Hognes gir sine beste tips og råd til ledere for oppfølging av utfordrende sykefravær. Hva kan ledere gjøre når dialogen med den sykmeldte har låst seg? – Tør å stille de vanskelige spørsmålene. Det å bli stilt...

Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Slik fungerer arbeidsinkludering gjennom Fønix

Hege Norøm, leder for NAV-tjenester i arbeidsinkluderingsbedriften Fønix Fønix er en foregangsbedrift for arbeidsinkludering. Men hvordan fungerer det og hva er fordelene for bedriften? Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene i samfunnet vårt for inkludering....

I løpet av 2023 formidlet Fønix 607 personer til jobb og utdanning og i tillegg har vi gitt opplæring til rundt 1800 personer gjennom vår opplæringsvirksomhet.

Bedriftsbesøk

Vi hadde aldri klart å få så mange mennesker ut i jobb uten våre fantastiske samarbeidsbedrifter. Dette er bedrifter som tar et viktig samfunnsoppdrag og som spiller en avgjørende rolle i våre jobbsøkeres arbeidsliv.

For privatpersoner

Fønix tilbyr mange ulike kurs og utdanninger som gir deg trygghet og støtte i arbeidsmarkedet. Vi tilbyr også lærekandidatplasser og en varig tilrettelagt arbeidsplass for de som trenger ekstra tilrette-legging.

For NAV

På oppdrag fra Nav leverer Fønix arbeidsrettede tiltak for at arbeidsledige, sykemeldte og personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb eller ta utdanning.

For jobbsøkere

Vi tror at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet. All vår kompetanse innen kommunikasjon, veiledning og endring står klar til å hjelpe deg med å finne nye muligheter i arbeidslivet.

For bedrifter

Vår hovedoppgave er å hjelpe folk i jobb. Vi ser alltid etter bedrifter som ser verdien av arbeidsinkludering – og hvem vet; kanskje har vi nettopp medarbeideren du ser etter!

Man blir friskere av å ha noe å stå opp til.

Arbeidssøker Fønix

Livsglede gjennom arbeid handler om å kjenne glede og styrke.

Arbeidssøker Fønix