Fagprat med Fønix

Her får du nyttige tips fra mange av våre ulike fagfelt presentert av våre medarbeidere.

Fønix bistår dyktige jobbsøkere ut i ny jobb

Tre grunner til å tenke nytt ved rekuttering

Tre tips til gode ansettelser

Tre tips til oppfølging av sykefravær