Klar for å tenke annerledes?

Gi folk med nevroutviklingsforstyrrelser sjansen i arbeidslivet. Si ja til arbeidspraksis med mulighet for lønnet jobb!

  • Våre avdelinger i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand og Moss tilbyr tjenester innen arbeidsinkludering.
  • Utgifter til lønn kan helt eller delvis dekkes via offentlige støtteordninger.
  • Bedriften får en dedikert jobbspesialist som følger opp jobbsøker og arbeidsgiver.

Vi er klare til å tenke annerledes!

Fortell oss mer om arbeidspraksis med mulighet for lønnet jobb.
Lene Bøe Melsom

Lene Bøe Melsom

Jobbspesialist

Trenger du folk og kan tilby arbeidspraksis med mulighet for lønnet jobb?