Fønix konsern

6. januar 2022

Fønix konsernet består fra 1. januar 2022 av Fønix AS som morselskap og Fønix Arbeidsinkludering AS som heleid datterselskap. Fønix Arbeidsinkludering AS eier igjen Fønix Vaskeri AS.

Fønix sin målsetning er å:

  • Hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet til å få en jobb
  • Gi opplæring og ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter, for å styrke tilhørighet til jobb
  • Være arbeidsgiver for mennesker som har behov for et varig tilrettelagt arbeid

Fønix AS

Anbudsbaserte arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Bedriftsintern opplæring med hovedvekt på Kompetansepluss.

Ekspertbistand ved sykefravær i bedrifter i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

Fellesfunksjoner som marked, IT og administrasjon.

Org.nr: 912 031 527

Fønix Arbeidsinkludering AS

NAV’s arbeidsmarkedstiltak; Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA).

Varer og tjenester innenfor catering, glutenfritt bakeri, lagerhotell, pakke/montering og snekkeravdeling under merkenavnet Tangent.

Org.nr: 927 485 990

Fønix Vaskeri AS

Tilrettelagt arbeidsplass som yter vaskeritjenester i hovedsak for helsetjenesten i Sandefjord kommune.

Org.nr: 995 097 826

Ved bestilling eller fakturering av varer og tjenester velges ovenstående firmanavn og org.nr. Fakturaer sendes til faktura@fonix.as eller på postadresse: Postboks 1078, 3204 Sandefjord