Bærekraft og miljø

Vi jobber for et bærekraftig samfunn

Bærekraft

Sosial bærekraft er drivkraften i Fønix forretningsvirksomhet.

Vi jobber målrettet med å inkludere mennesker som står utenfor arbeidslivet i jobb, og på den måten redusere utenforskap. Et meget godt samarbeid med lokalt næringsliv gjør oss til bindeleddet mellom bedriftenes behov for arbeidskraft, og enkeltpersoners behov for en jobb.

Fønix forretningsvirksomhet bidrar spesielt innenfor tre av FN’s bærekraftsmål; 
God utdanning (mål 4), Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8) og Ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12).

Med sosial bærekraft mener vi å sikre rettferdig og likestilt deltakelse i arbeidslivet og opplæring for alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn, egenskaper eller forutsetninger. Gjennom vår visjon ”Livsglede gjennom arbeid»  har vi en grunnleggende tro på at deltagelse i arbeidslivet øker den enkeltes livskvalitet.  

Miljøfyrtårn

Fønix skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. 

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. 

Vi vil fortløpende legge ut rapporter på vårt klima- og miljøarbeid på denne siden.

Innspill?

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Fønix i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Fønix ta gjerne kontakt med oss – vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Har du innspill?

Ta kontakt for en samtale eller send e-post!