Klima og miljø

Vi jobber for et bærekraftig samfunn

Miljøfyrtårn

Fønix skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. Fønix skal bistå mennesker som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle ut av det, med å få eller beholde et arbeid. Med dette tas en aktiv rolle i å oppnå bærekraftmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. 

Vi vil fortløpende legge ut rapporter på vårt klima- og miljøarbeid på denne siden.

Innspill?

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Fønix i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Fønix ta gjerne kontakt med oss – vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn.

Har du innspill?

Ta kontakt for en samtale eller send e-post!