Fagbrev i automasjonsfaget

I samarbeid med Fagskolen Vestfold og Telemark gjennomføre Fønix et pilotprosjekt som fører til teorien du trenger for å ta sentralgitt tverrfaglig eksamen i automatiseringsfaget.

Dette er et kurs for privatister innen automatisering for elektrikere (Industri og bolig) eller tavlemontør. Kurset er på 150 timer støtteundervisning som går over et år.

Oppstart

Høst 2024

Pris

18 500,-

}

Antall timer

3 timer per uke på nett med opptak + 4 lørdager

Forutsetningen for å kunne bli med er at du har fagbrev som elektriker (Industri og bolig) og tavlemontør. Du må ha en viss praksis innenfor automatiserte anlegg. Innholdet i kurset er tilpasset denne bakgrunnen. Du melde deg opp og ta en teoretisk eksamen for Vg2 (Aut 02-03) og Vg3 (Aut 03-04).

Det er bygget opp en digital fabrikk i Porsgrunn med prøvestasjoner som skal kunne tilfredsstille kravene til den praktiske prøven om det er ønskelig.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver uke over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-20.

Digitalt

Du deltar i nettundervisningen hjemmefra på din egen PC/ tablet. Vi benytter Zoom og læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper

Fagbrev som elektriker (industri og bolig) og tavlemontør.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.
Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for fagbrev i automatiseringsfaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Automasjonsfaget

Automatiserte og robotiserte anlegg

 • Komponenter, kretser og maskiner og hvordan de samhandler i helhetlige automatiserte, robotiserte og elektriske anlegg.
 • Fagmessig arbeid på styre- og reguleringssystemer i industrielle og automatiserte anlegg.

Energi, miljø og bærekraft

 • Bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i automatiserte anlegg.
 • Energieffektive produksjonsprosesser.
 • Produkters miljøbelastning, sirkulær økonomi og utvikling av bærekraftig industri.

Mekanisk arbeid og materialer

 • Montasje og vedlikehold av maskiner og utstyr, og tilvirking av mekaniske komponenter og utstyr.
 • Produksjon- og bearbeidingsmetoder, materialers egenskaper og fagmessig bruk av verktøy.

Prosess- og produksjonsforbedringer

 • Løsninger og bruk av teknologi for å øke effektiviteten og produktkvaliteten.
 • Effektivisering og forbedring av produktene og produksjonsprosessene.

Fagmessig utførelse, lov og regelverk

 • Fagmessig utførelse og sikkerhetstiltak i tråd med systemet for internkontroll for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.
 • Oppnå funksjonalitet og sikkerhet i henhold til gjeldende regelverk.

Instrumentering og elektronisk kommunikasjon

 • Måle- og kommunikasjonssystemer som inngår i helhetlige automatiserte-, elektriske- og prosessanlegg.
 • Kalibrering av og feilretting på målesystemene.
 • Sikring av datainformasjon og elektroniske kommunikasjonssystemer.

Programmering og visualisering

 • Programmering, optimalisering av styre- og reguleringssystemene, innsamling, visualisering og presentasjon av data.
 • Konfigurering av komponentene inngår også i emnet.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent