Fagbrev barne- og ungdomsarbeider

Jobber du med barn og unge uten riktig utdanning? Da kan du kanskje ta fagbrev på jobb som praksiskandidat for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

Høst 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som som voksen? Teori til fagprøven som barne- og ungdomsarbeider er første steg på veien.

Dette kurset er ment for deg som allerede har erfaring fra å jobbe med barn og unge, og som nå ønsker å ta fagbrev. Med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider bidrar du til å møte kompetansekravet til fast ansettelse som fagarbeider. Du vil med fagbrevet styrke din kompetanse til å jobbe med barn og unge både i barnehage og SFO.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14. dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid fra kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Privatisteksamen for Barne og ungdomsarbeider er skriftlig.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten.
All oppmelding til eksamen skal skje via din fylkeskommune.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Barne- og ungdomsarbeider

Lek, læring og utvikling

 • Barn og unges utvikling.
 • Bruk av utviklingspsykologi i det praktisk-pedagogiske arbeidet.
 • Lek, læring og aktiviteter som bidrar til mestring og god selvfølelse.
 • Omsorg som grunnlag for en trygg oppvekst.
 • Praktisere hygiene og smittevern.

Samarbeid og relasjoner

 • Kommunisere og samarbeide med barn, unge, kolleger og foresatte med ulik bakgrunn.
 • Tverrfaglig samarbeid og relasjonelle ferdigheter i møte med barn og unge, individuelt og i grupper.

Teknologi og lovverk

 • Muligheter og utfordringer som barn og unge møter i en teknologisk og digital hverdag.
 • Veilede barn og unge til å gjøre gode valg.
 • Bruke ny teknologi i det pedagogiske arbeidet.
 • Kommunisere med barn, unge og foresatte på aktuelle digitale plattformer.
 • Følge etiske retningslinjer og å anvende relevant lovverk.

Didaktisk metodevalg

 • Velge metoder som bidrar til barn og unges læring og mestring.
 • Observere, planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere praktisk-pedagogisk arbeid med barn og unge.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent