Fagbrev byggdrifter

Jobber du som byggdrifter uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Et fagbrev gir deg også muligheter til å utvikle din kompetanse videre dersom du ønsker det på et senere tidspunkt. Kurset forbereder deg til teorieksamen som praksiskandidat.

Oppstart

Høst 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som som voksen? Teori til fagprøven som byggdrifter er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er beregnet på deg som har erfaring med drift av bygg i offentlig eller privat sektor,
og som ønsker å dokumentere din kunnskap i form av et fagbrev.

Aktuelle arbeidssteder

En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14. dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for byggdrifter er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Byggdrifter

Drift og vedlikehold av bygg og tekniske anlegg

 • Drifte og vedlikeholde bygg og tekniske anlegg .
 • Ivareta hensynet til energioptimalisering.
 • Foreslå faglige løsninger og forbedringer av arbeidsprosesser i samarbeid med eiere og brukere av bygningen.
 • Vurdere ulike elementer og tekniske funksjoner i et bygg, og identifisere behov for ekstern fagkompetanse.

Økonomisk planlegging og styring

 • Identifisere vedlikeholdsbehov.
 • Utarbeide tiltaksplaner basert på bygningens livssykluskostnader.
 • Ivareta bygget gjennom byggets livsløp.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i drift og vedlikehold av bygninger, tekniske anlegg og installasjoner.
 • Risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobb-analyse.
 • Å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk.
 • Å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet.
 • Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent