Fagbrev ernæringskokk

Har du erfaring og praksis som ernæringskokk – og ønsker å få dokumentert hva du kan? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Som ernæringskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innenfor helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner. Et fagbrev gir trygghet og styrke i arbeidsmarkedet.

Oppstart

September 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Ønsker du å ta fagbrev som voksen så er teori til fagprøven som ernæringskokk første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra yrket, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid fra kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket som ernæringskokk. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for ernæringskokkefaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Ernæringskokk

Håndverksferdigheter, fagkunnskap og måltidsutvikling

 • Sette sammen og produsere helsefremmende måltider og menyer i samarbeid med kolleger og andre faggrupper ut fra myndighetenes kostråd og brukeres behov for spesialkost.
 • Valg og vurdering av råvarer, samspillet mellom råvarenes egenskaper, håndlag, teknologi og produksjonsmetoder basert på tilgang, sesong og økonomi.
 • Merking, sporing, næringsberegning og kalkulasjon.
 • Bruk av faguttrykk og sensoriske ferdigheter i utforskning og måltidsutvikling.
 • Kunnskap om mattradisjoner, trender og religioner.

Kvalitet og trygg mat

 • Personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene.
 • Råvarebehandling og trygg produksjon, samt å følge virksomhetens kvalitetssystem.
 • Lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.

Bærekraftig produksjon

 • Arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og øke lønnsomheten.
 • Best mulig ressursutnyttelse og om bransjens påvirkning på miljøet gjennom valg av råvarer.
 • Avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

 • Kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet.
 • Skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet.
 • Sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Virksomhetens mål og historie og tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent