Fagbrev helsefagarbeider

Jobber du i helsesektoren uten å ha fagbrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

Høsten 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Sted

Sandefjord, Horten eller digitalt

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som helsefagarbeidere er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment deg som allerede har erfaring fra helse og omsorg, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Med fagbrev som helsefagarbeider bidrar du til å møte kompetansekravet til fast ansettelse som fagarbeider. Du vil være med på å løfte kompetansen for de som jobber i helse og omsorg.

I helse og omsorgsektoren er behovet for fagarbeidere stort, og mulighet for jobb er god.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på dagtid fra kl. 09-15.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra yrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for Helsefagarbeider er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Helsefagarbeider

Kropp, helse og omsorg

 • Ivareta pasienters og brukeres helhetlige helse.
 • Hvordan kultur, levevaner, kosthold, hygiene og smittevern kan bidra til å fremme livskvalitet, helse og mestring.
 • Akutt og kronisk sykdom, aldring og funksjonsnedsettelser.
 • Observere, vurdere og utføre grunnleggende sykepleie for å ivareta pasienters og brukeres behov for helsehjelp.
 • Helsefremmende arbeid, miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, omsorg og helhetlige pasientforløp.
 • Lindre lidelser og legge til rette for en verdig død.

Dialog, relasjon og veiledning

 • Kommunisere og samhandle med mennesker med ulik alder, bakgrunn, livssituasjon og ulike behov for helsekompetanse.
 • Samhandle med andre yrkesgrupper og frivillige organisasjoner.
 • Rapportere og dokumentere arbeid.
 • Gi og ta imot veiledning.
 • Forstå betydningen av egen atferd og holdninger i møte med andre mennesker.

Hjelpemidler, teknologi og velferdsteknologi

 • Bruke medisinsk utstyr og å ta i bruk hjelpemidler og teknologi som bidrar til å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egen hånd.
 • Bruke hjelpemidler og teknologi for å avlaste pårørende og gi dem trygghet.
 • Hvordan teknologi kan forbedre og effektivisere tjenestene i helse- og omsorgssektoren.
 • Riktig bruk av arbeidsteknikker og arbeidsstillinger i yrkesutøvelsen.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent