Fagbrev industriell matproduksjon

Jobber i matindustrien uten å ha fagbrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

Høsten 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven i industriell matproduksjon er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som har erfaring innen produksjon av mat og drikke, og ønsker å ta fagbrev.

Faget industriell matproduksjon skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Faget skal legge vekt på å utnytte råvarer og teknologi og skape forståelse for produktkrav, kvalitet, ernæring og mattrygghet.

Et fagbrev gir trygghet og styrke i arbeidsmarkedet.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra matindustrien. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for faget industriell matproduksjon er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Industriell matproduksjon

Teknologi, mat og prosess

 • Samspillet mellom sammensetningen og egenskapene til råvarene, produksjonsmetoder og teknologi i en industrialisert prosess.
 • Klargjøring, drift, omstilling og avslutning av produksjonsprosesser, kvalitetskontroll, vedlikehold og forbedringsarbeid.
 • Vurdering og bruk av råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer som inngår i produksjonsprosessen.

Kvalitet og trygg mat

 • Personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene.
 • Trygg produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer ved å følge kvalitetssystemene i bedriften.
 • Lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.

Bærekraftig produksjon

 • Arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og gi økt lønnsomhet.
 • Best mulige ressursutnytting.
 • Hvordan bransjen påvirker miljøet gjennom valg av råvarer og emballasje.
 • Avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp i miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

 • Kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet.
 • Skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet.
 • Sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenking og respekt for meiningsforskjeller og forståelse for hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Målene og historien til bedriften og om hvilken tilhørighet den har i et yrkesfellesskap som fremmer utvikling, likeverd og likestilling.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent