Fagbrev kokk

Jobber du som kokk uten å ha fagbrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Det er aldri for sent å få papirer på det du kan. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

September 2024

Pris

18.500,-

}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven som kokk er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring fra kokkefaget, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Kokkefaget handler om valg av råvarer og tilberedning av mat og måltider i tråd med lokale, samiske, norske og internasjonale mattradisjoner og trender. Faget handler videre om planlegging av menyer etter sesong, anledning og kunders forventninger, grunnleggende tilberedningsmetoder og sensorikk.

Kokkfaget skal bidra til å fremme mat- og drikkeglede, lokale spesialiteter og forvaltning av matkulturer og tradisjoner. Faget skal også bidra til å utvikle selvstendige, samarbeidende og omstillingsdyktige fagarbeidere i et arbeidsliv i endring.

Et fagbrev gir trygghet og styrke i arbeidsmarkedet.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid fra kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra kokkeyrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for kokkefaget er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Kokkefaget

Håndverksferdigheter, fagkunnskap og måltidsutvikling

 • Vurdering og valg av råvarer, tilberednings- og serveringsmetoder, allergener, ernæring og økonomi.
 • Samspillet mellom råvarenes bruksområder, sammensetning og egenskaper, håndlag, teknologi, kreativitet og sensorikk.
 • Allergenmerking, næringsberegning og kalkulasjon i tilberedning av måltider og menyer.
 • Utvikling av menyer tilpasset sesong, anledning og kunders ønsker og behov i samarbeid med kolleger og andre faggrupper.
 • Kunnskap om ulike mattradisjoner, trender og religioner.

Kvalitet og trygg mat

 • Personlig hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene.
 • Råvarebehandling og trygg produksjon.
 • Følge virksomhetens kvalitetssystem.
 • Lover og forskrifter som regulerer produksjon og omsetning av mat og drikke.

Bærekraftig produksjon

 • Arbeidsflyt gjennom planlegging, samarbeid og kommunikasjon for å redusere svinn og øke lønnsomheten.
 • Best mulig ressursutnyttelse.
 • Bransjens påvirkning på miljøet gjennom valg av råvarer.
 • Bærekraftig produksjon.
 • Avfallshåndtering, resirkulering og forebygging av utslipp til miljøet.

Arbeidsliv og yrkesidentitet

 • Kunnskap om pliktene og rettighetene i arbeidslivet og betydningen av trepartssamarbeidet.
 • Skape et psykososialt og fysisk arbeidsmiljø som fremmer helse, miljø og sikkerhet.
 • Sosial kompetanse og samarbeidsevne, kritisk tenkning og respekt for meningsforskjeller og forståelse av hvordan dette påvirker arbeidsmiljø og produktivitet.
 • Virksomhetens mål og historie, samt tilhørighet i et yrkesfellesskap som fremmer faglig utvikling, likeverd og likestilling.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!

Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent