Fagbrev logistikkoperatør

Jobber du innen logistikk uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg for å formalisere kompetansen din. Vi i Fønix hjelper deg!

Oppstart

September 2024

Pris

18.500,-
}

Antall timer

150 (6 timer per 2. uke)

Har du relevant arbeidserfaring og ønsker å ta fagbrev som voksen? Teori til fagprøven i logistikk er første steg på veien.

Dette kurset forbereder deg til teorieksamen som du må bestå før du kan ta fagprøven som praksiskandidat. Opplæringen er ment for deg som allerede har erfaring innen logistikk, og som nå ønsker å ta fagbrev.

Med fagbrev som logistikkoperatør bidrar du til å møte kompetansekravet til fast ansettelse som fagarbeider. Du vil med fagbrevet styrke din kompetanse til å jobbe som logistikkoperatør.

Gjennomføring

Opplæringen gjennomføres i digitalt klasserom eller fysisk klasserom en gang i hver 14 dag over 2 semestre. Undervisningene er på kveldstid kl. 17-21.

Digitalt

Du deltar i undervisningen hjemmefra på din egen PC/tablet. Vi benytter læringsplattformen Google classroom hvor lærerne legger ut relevant informasjon fra faget, tips og råd, samt en del oppgaver som løses underveis.

Vi følger lærerplan fra kunnskapsløftet LK20.

Forkunnskaper og krav til praksis

Det er ingen krav til forkunnskaper for kurset, men det er en fordel at du har 2-3 års erfaring fra logistikkyrket. Krav til norskkunnskap tilnærmet B1.

Eksamen

Dette kurset forbereder deg til å ta eksamen, som du selv melder deg opp til via din Fylkeskommune.

Frist for oppmelding til eksamen på våren er 1. februar, og 15. september om høsten. Vi i Fønix kan veilede deg rundt påmelding til eksamen.

Privatisteksamen for logistikkoperatør er skriftlig.

Vi legger opp til eksamensforberedende undervisning i slutten av kursperioden og jobber oss gjennom tidligere gitte eksamensoppgaver for å gi deg en opplevelse av hva som forventes til eksamen.

Faginnhold – Logistikkoperatør

Helse, miljø og sikkerhet

  • Vurdere risiko ved utførelse av arbeidsoppgaver og å ivareta seg selv og kolleger i utøvelse av yrket.
  • Velge og bruke riktig verneutstyr, bekledning og hjelpemidler.
  • Sikre at arbeidsoppgavene blir gjort på en forsvarlig måte som hindrer ulykker og skader på personer og materiell.

Verdikjede

  • Utvikle helhetsforståelse for hvordan effektive logistikkoperasjoner i hele verdikjeden bidrar til økt lønnsomhet for kunder, leverandører og bedrifter.
  • Motta, håndtere og klargjøre varer, gods eller passasjerer på en effektiv og nøyaktig måte i tråd med bedriftens rutiner og gjeldende regelverk.
  • Bruke aktuelle registreringssystemer, velge emballasje, klassifisere og dokumentere varer og gods i samsvar med bedriftens krav til kvalitet og lønnsomhet.
  • Vedlikeholde tekniske hjelpemidler i produksjonen.
  • Bruke sikringsutstyr i ulike transport- og logistikkoperasjoner.

Planlegging og forbedringsarbeid

  • Planlegge logistikkoppgaver, beregne framføringstider og vurdere transportløsninger i henhold til varenes, godsets eller passasjerenes egenart og bedriftens og kundens kvalitetskrav.
  • Identifisere mulige forbedringsområder og foreslå konkrete forbedringstiltak innenfor bedriftens logistikkfunksjoner.

Har du spørsmål om hvordan vi gjennomfører opplæringen?

Kontakt oss i Fønix så hjelper vi deg!
Ingrid Wilhelmsen

Ingrid Wilhelmsen

Bedriftskonsulent